Yeesin uutiskirje

Graffiti- ja katutaidepajat

 

Graffiti- ja katutaidepaja on luova yhteistoiminnallinen ja osallistujien tarpeesta lähtevä matalan kynnyksen harrastustoiminta, jossa nuoret pääsevät ilmaiseksi harrastamaan graffiti- ja katutaidetta sekä niiden eri tekniikoita.

Tavoitteena on tarjota mielekästä tekemistä nuorille, jonka kautta nuori voi löytää taiteesta itselleen sopivan harrastuksen. Fiilisten purkaminen taiteen kautta vuorostaan vahvistaa nuoren mielenterveyttä. Graffiti- ja katutaidepajojen kautta myös yhteisöllisyys lisääntyy ja kaveripiiri laajenee.

Pajat vahvistavat nuoren itsetuntoa ja luovat mahdollisuuden oman elämän pohtimiseen taiteen keinoin. Ne vahvistavat nuoren kykyä löytää oma polkunsa sekä luovat mahdollisuuksia omien vahvuuksien, voimavarojen ja mielenterveystaitojen tunnistamiseen.

Toiminta on avointa toimintaa, jonne saa tulla mukaan kuka vaan 13-30 -vuotias nuori. Nuorten ei tarvitse erikseen ilmoittautua pajoihin, vaan nuoret voivat vaan ilmaantua paikalle.

Graffitikaverien (Yeesin vapaaehtoiset) ovat mukana pajoissa. Heidän tärkein tehtävä on olla aidosti läsnä nuorten kanssa ja luoda lämmintä ilmapiiiriä.

Toteutus vaiheittain:

  1. Kartoita paikkakunnaltasi graffiti- ja katutaiteesta kiinnostunut ohjaaja.
  2. Kartoita kiinnostuneet nuoret mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin.
  3. Pyydä alueen nuorisotoimijoilta apua markkinointiin (oppilaitokset, nuorisotyö, seurakunta ym.)
  4. Kokoa kiinnostuneiden nuorten ryhmä. Osallista nuoret graffiti- ja katutaidepajojen suunnitteluun ja kehittämiseen.
  5. Kannustetaan nuoria liittymään esimerkiksi Facebookissa tai WhatsApp ryhmään, jossa saa kysyä vapaasti asioista ja tiedotetaan pajoista.
  6. Pajoihin voi halutessaan lisätä hauskoja, nuoria osallistavia positiivisia harjoitteita, joiden kautta herätellään nuoret pohtimaan omaa mielenterveyttään.
  7. Toteuta graffiti- ja katutaidepaja!
  8. Laita palautetta graffitipajasta info(a)yeesi.fi