Yeesi-piste oppilaitoksessa

Yeesi-opintojakso

Kurssi mielenterveyden edistämisestä toisen asteen opiskelijoille

Halutaanko oppilaitoksessanne kannustaa opiskelijoita osallistumaan yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen?

Yeesi-opintojakso on toisen asteen opiskelijoille suunnattu vapaavalintainen opintokokonaisuus. Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta opiskeluyhteisön hyvinvointiin sekä edistää arjen mielenterveystaitoja. Opintojakson yhteydessä oppilaitokseen perustetaan yhteisöllinen hyvinvointipiste, Yeesaamo.

Yeesi-opintojaksolla opiskelijat pääsevät vaikuttamaan oppilaitoksen yhteisöllisyyteen, viihtyvyyteen sekä opiskeluhyvinvointiin. Opintojakson aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat oppilaitokseensa yhteisöllisen olohuoneen, Yeesaamon, jossa opiskelijat järjestävät mielenterveystaitoja edistävää toimintaa ja tapahtumia toisille opiskelijoille. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Yeesaamon toiminnan omista mielenkiinnon kohteistaan käsin.

Opiskelijat pohtivat Yeesi-opintojaksolla toiminnallisesti mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelijat pääsevät pohtimaan, millaisin keinoin yhteisön hyvinvointia voidaan vahvistaa. Kurssilla opiskelijat saavat valmiuksia arvostavaan kohtaamiseen, innostamiseen sekä ryhmän ohjaamiseen. Opintojakson jälkeen opiskelijoilla on käsitys siitä mitä mielenterveyden tietoja ja taitoja tarvitaan elämässä ja työelämässä.

Opintojaksoon kuuluu:

  • Kaksi lähiopetuskertaa (2x3h)
  • Kahden Yeesaamo-aktiviteetin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
  • Oppimispäiväkirjan pitäminen
  • Itsearvioinnin tekeminen
  • Palautteen kerääminen Yeesaamon aktiviteeteista

Oppikirjana toimi Suomen Mielenterveysseuran julkaisema Mielenterveys voimaksi -käsikirja (Erkko & Hannukkala 2013) sekä Mielenterveys voimaksi -kuvakortit. Materiaaleja saa tilattua Suomen Mielenterveysseurasta ja lainattua Yeesiltä tai kirjastoista. Opintojakso on mahdollista sisällyttää lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa esimerkiksi osaksi Aktiivipolku –opintoja.

 Oppilaitoksen ja Yeesin työnjako 

Yeesi:

  • Tarjoaa materiaalin opintojakson toteutukseen (päiväkirjapohja, tuokion suunnittelulomake, oppituntimateriaali)
  • Käy tarvittaessa pitämässä oppilaitoksessa kaksi lähiopetuskertaa (pääkaupunkiseudulla)

Oppilaitos:

  • Tiedottaa opiskelijoille kurssista, ottaa ilmoittautumiset vastaan ja ilmoittaa osallistujamäärän Yeesille
  • Ottaa vastaan opiskelijoiden tehtävät ja antaa kurssimerkinnän

Yeesi toteuttaa vuosittain Yeesi-opintojaksoja toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomen. Lisätietoja voit kysyä Yeesin Vilmalta, vilma@yeesi.fi, 0505605227.