Kuva sisältää erilaisia kyniä purkissa.

Yeesille tehdyt opinnäytetyöt

Yeesin toimintaa on tutkittu ja tuotettu erilaisten opinnäytetöiden avulla. Useampi opiskelija on antanut panoksensa Yeesin kehittämiseen juuri tekemällä opinnäytetyönsä mielenterveyden edistämisestä. Alle on kerätty Yeesille tehtyjä opinnäytetöitä yhteen.

Pilvi Mikkonen, Official license to act (and think) differently! Nuorten mielenterveysseura Yeesin toimintamallien ja -kulttuurin kuvaaminen

Eetu Pirinen, Osallistava vapaaehtoistoiminta pojille Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen

Kristina Jalonen, Yhdistyksen jäsenhankinnan kehittäminen marikkinointiviestinnän keinoin

Pamela Peltonen, Let’s Play Yees! The Board Game that Supports the Mental Health of Young People

Katja Kopiloff, ”HYVÄ FIILIS...” Nuorten kokemuksia Yeesi Ry:n toiminnasta.

Kiinnostaisiko sinua tehdä opinnäytetyö Yeesille? Ota yhteyttä Yeesin Heikkiin ja mietitään aihetta yhdessä.