Yeesin vapaaehtoinen

Yeesimäinen vapaaehtoistoiminta

Yeesimäinen vapaaehtoistoiminta on projektilähtöistä, kertamuotoista ja matalan kynnyksen toimintaa nuorilta nuorille -periaatteella. Yeesiläisenä vapaaehtoinen pääsee vahvistamaan omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä monipuolisen toiminnan kautta. Vapaaehtoistoiminnassa levitetään positiivisen mielenterveyden sanomaa, mielenterveystaitoja ja hyvää mieltä.

Yeesin vapaaehtoistoiminta on luotu vastaamaan aidosti vapaaehtoisten tarpeita ja toiveita. Toimintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä vapaaehtoisten kanssa ja heitä osallistaen. Tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminnassa pääsee toimimaan omien mielenkiintojen ja vahvuuksien mukaisesti. Toisaalta vapaaehtoistoiminta voi olla myös mahdollisuus kehittää taitojaan.

Toimintaan voi osallistua yhdellä teolla, projektilla tai sitoutumalla pidemmäksi aikaa. Jokainen vapaaehtoisteko on yhtä tärkeä. Vapaaehtoisteko on esimerkiksi tempauksen järjestäminen, blogikirjoitus vapaaehtoisten ylläpitämään Yeesiläisten Matkassa -blogiin, graffitikaverina toimiminen tai kouluvierailu. Verkon ja sosiaalisen median kautta osallistuminen on mahdollista mistä päin Suomea tahansa.

Vapaaehtoistoimintaamme ohjaavat yhdistyksen arvot.