Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

Lue lisää meistä.

Yeesin lanseeraus tapahtumassa ihmiset pääsivät tuunaamaan sohvaa.

Yeesin ensiaskeleet

Miksi nimi Yeesi?

Nimeen ”Yeesi” päädyttiin, kun perustamiskokouksessa puhuttiin tittelistä ”jeesaaja”. Koska yhdistys halusi saada myös vieraskielisiä nuoria mukaan toimintaan, päätettiin J:stä tehdä Y.

Yeesin matka:

Syksy 2010: Yeesin perustajajäsenet Emmi ja Pilvi tapasivat toisensa Suomen Mielenterveysseuralla. He huomasivat haasteen, että Mielenterveysseurojen tarjoama toiminta ei tavoittanut nuoria.

Kevät 2011: Emmin ja Pilvin työt Suomen Mielenterveysseurassa loppuivat. Emmi ja Pilvi perustivat ensimmäisen nuorten mielenterveysseuran. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 31.3.2011.

Syksy 2011: Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry lanseerattiin virallisesti Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2011. 

Kevät 2012: Yeesissä alettiin nuorten kesken ideoida Raha-automaattiyhdistykseltä haettavaa innovatiivista kehittämisprojektia. Paras joululahja saatiinkin joulukuussa 2012, kun Raha-automaattiyhdistys julkisti avustusehdotuksensa, jossa ehdotettiin Yeesille kyseistä kehittämisprojektia.