Mielenterveyden käsi ja Mielenterveyden auto

Mielenterveyden käsi ja auto

Mielenterveyden käden ja auton avulla voidaan havainnollistaa nuorelle, mistä asioista mielenterveys koostuu. Harjoitteilla voidaan konkretisoida, miten itse voi vaikuttaa mielenterveyteen päivittäisillä valinnoillaan.

Mielenterveyden käsi on Suomen Mielenterveysseurassa kehitetty. Olemme itse kääntäneet mielenterveyden käden englannin kielelle. Ja mielenterveyden kättä mukaillen olemme tuottaneet mielenterveyden auton ja siitä myös englanninkielisen version.

Harjoitteen voi toteuttaa esimerkiksi niin, että pyytää nuoria piirtämään itselleen mielenterveyden auton tai käden. Tämän jälkeen nuoret pohtivat harjoitteen eri osa-alueita. Nuori voi ilmaista piirtämällä tai kirjoittamalla, miten eri osa-alueet toteutuvat heidän elämässään juuri nyt.