Kuva sisältää erilaisia kyniä purkissa.

Yeesille tehdyt opinnäytetyöt

Yeesin toimintaa on tutkittu ja tuotettu erilaisten opinnäytetöiden avulla. Useampi opiskelija on antanut panoksensa Yeesin kehittämiseen juuri tekemällä opinnäytetyönsä mielenterveyden edistämisestä. Alle on kerätty Yeesille tehtyjä opinnäytetöitä.

Kiinnostaisiko sinua tehdä opinnäytetyö Yeesille? Ota yhteyttä Yeesin Sonjaan ja mietitään aihetta yhdessä.

Vuonna 2018:

Julia Toivonoja & Emmi Vauhkonen: Sosiaalinen media ja itsetunto – peli mielenterveyden vahvistamiseksi

Vuonna 2017:

Milla Leppäkoski, Nelli Junttila & Heidi Jänkälä: It's a good day -toimintamallin pilotointi Yeesi ry:lle : Nuorten mielenterveyden edistäminen toiminnallisin keinoin.

Annukka Kokki & Matias Pirinen: Sharing the Joy of Yeesi - Kansainvälinen infopaketti Yeesin vapaaehtoisille ja ulkomaisille toimijoille.

Aiempina vuosina:

Pilvi Mikkonen, Official license to act (and think) differently! Nuorten mielenterveysseura Yeesin toimintamallien ja -kulttuurin kuvaaminen

Eetu Pirinen, Osallistava vapaaehtoistoiminta pojille Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen

Kristina Jalonen, Yhdistyksen jäsenhankinnan kehittäminen marikkinointiviestinnän keinoin

Pamela Peltonen, Let’s Play Yees! The Board Game that Supports the Mental Health of Young People

Katja Kopiloff, ”HYVÄ FIILIS...” Nuorten kokemuksia Yeesi Ry:n toiminnasta.