JJ?_logo_sin

Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

Lue lisää meistä.

image_preview (8)

Jaksaa, jaksaa?

Jaksaa, jaksaa? -hankkeen (2019-2021) tarkoituksena on vähentää lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien nuorten kokema uupumusta ja lisätä opiskeluintoa hankkeessa kehitettävien toimenpiteiden avulla. Hankkeessa luodaan toimintaa, toimintamalleja ja koulutusta, joiden avulla opiskeljat ja oppilaitoksen henkilökunta voivat lisätä nuorten opiskeluintoa, tunnistaa opiskelu-uupumusta ja vähentää kuormitusta. Hankkeen toimenpiteitä mallinnetaan kahdessa pilottioppilaitoksessa.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry ja Nyyti ry on mukana osatoteuttajana.

Yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Mielenterveysseura, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry, Helsingin yliopistolta Katariina Salmela-Aro ja Kati Puukko, Kulosaaren yhteiskoulun lukio ja Vantaan ammattioppilaitos Varia.

Hanke on STEA-rahoitteista toimintaa.

Yhteystiedot:

Ville Särkelä
Hankepäällikkö, Yeesi
ville(a)yeesi.fi / 050 475 8273

Oona Hänninen
Jaksamiskoordinaattori, Yeesi
oona(a)yeesi.fi / 050 475 8323

Eeva Kolttola
Hankekoordinaattori, Nyyti ry
eeva.kolttola(a)nyyti.fi / 050 475 9500