Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

Lue lisää meistä.

Yeesin Heikki hymyilee

Mielenterveyden edistämistä, mutta miten?

Heikki 17.1.2017

Yeesi sai vuoden 2016 lopussa myönteisen avustusehdotuksen toiminnan jatkamiseen. Rahoitushakemuksen myötä asetimme itsellemme samalla tavoitteet tälle vuodelle. Avoimuuden nimissä on hyvä tuoda esille suunta, johon olemme menossa.

Yeesin päätavoite on edelleen edistää nuorten mielenterveyttä luovasti nuoria osallistamalla ja nuorilta nuorille periaatteella.

Jokaisen ihmisen tulee huolehtia mielenterveyden voimavaroista. Jokaisella meistä on mielenterveys, joka vaatii ylläpitoa yhtä lailla kuin fyysinen terveys. Yeesin toimintaan onkin tervetullut, kuka tahansa mielenterveyden edistämisestä kiinnostunut nuori.

Mielenterveyttä voi edistää monella tapaa. Pilkoimme toimintamme pienempiin palasiin, joiden avulla voisimme parhaitan mennä päätavoitetta kohti.

  1. Yeesi kehittää ja levittää toimintamalleja, joilla nuoret ja nuorten kanssa toimivat voivat edistää omaa ja muiden mielenterveyttä.
  2. Yeesi tarjoaa monipuolista, monikielistä, nuorten kiinnostusten kohteista ja vahvuuksista lähtöisin olevaa vapaaehtoistoimintaa valtakunnallisesti, verkossa ja kasvotusten.
  3. Yeesin toiminta jalkautuu paikallisiin mielenterveysseuroihin.
  4. Yeesi on nuorten mielenterveyden ja osallisuuden asiantuntija sekä vaikuttaja erityisesti toisella asteella.
  5. Yeesi vaikuttaa verkossa ja tuottaa merkityksellistä mielenterveyssisältöä nuorille.

Nyt tavoitteet on tuotu julki. Sinäkin voit heittää ehdotuksia, mitä Yeesin pitäisi tehdä tai osallistua vapaaehtoisena toiminnan toteuttamiseen. Voit myös seurata toimintaamme ja arvioida, kuinka tavoitteen saavuttaminen etenee.

Parhaimman lopputuloksen saamme, kun kaikkien hyvät ideat saadaan käyttöön.

Yeesin rahoitushakemukseen pääset tutustumaan täältä.