Pinkillä spray-maalilla maalatun pleksin takana kaksi nuorta katselee graffititaidetta seinämältä.

Mitä harrastustoiminnasta jäi käteen?

Sara 27.6.2018

Yeesi järjesti kevään 2018 aikana maksutonta ja kaikille 1329-vuotiaille nuorille avointa harrastustoimintaa Helsingissä. Harrastuslajeiksi valikoituivat tuttu graffititaide yhteistyössä Supaflyn kanssa ja uutena lajina sirkustunnit Magentan kanssa. Tavoite oli järjestää iloista matalan kynnyksen toimintaa, johon kaikki kiinnostuneet nuoret ovat tervetulleita. Tunneilla oli mukana lajin ammattiohjaajien lisäksi Yeesin työntekijä tai Yeesin vapaaehtoinen harrastuskaveri.

Hyvä fiilis kantaa pitkälle

Harrastukset ja mielekäs tekeminen ovat mielenterveyttä suojaavia tekijöitä. Yeesin tavoitteena harrastustoiminnalle oli luoda nuorille matalan kynnyksen harrastustoimintaa, joka tarjoaa kiinnostavaa tekemistä, onnistumisen kokemuksia ja positiivisen yhteisön.

Lisäksi yhdessä tekeminen ja uusien taitojen kokeilu ja oppiminen vahvistavat mielenterveyttä. Oma harrastus onkin parhaimmillaan mielen voimavara, joka antaa energiaa omaan arkeen ja edistää kokonaisvaltaisesti hyvinvointia.

Sirkustunnit keräsivät paljon hyvää palautetta sekä nuorilta että ohjaajilta. Erityistä kiitosta saivat sirkustuntien maksuttomuus, hyvä ilmapiiri, kannustavat ohjaajat ja lämmin kohtaaminen. Sirkustunteja järjestettiin yhteensä kahdeksan kertaa ja moni kaipasi niille jatkoa. Jatkossa sirkustunteihin toivottiin myös vielä enemmän monipuolisuutta.

Myös graffititaidepajat ovat kiinnostaneet nuoria läpi kevään. Kävijämäärät vaihtelivat viikoittain, mutta pajoissa törmäsi myös tuttuihin vakiokävijöihin, jotka olivat löytäneet graffiteista uuden harrastuksen itselleen. Nuoret ovat antaneet palautetta erityisesti siitä, että graffitipajat ovat inspiroivia, rentoja ja hyväntuulisia.

Nuorten antama palaute auttaa eteenpäin

Molemmilla harrastustunneilla on pyritty kuuntelemaan nuorten omia toiveita tuntien toteutuksen suhteen. Keräsimme myös fiiliksiä ja palautetta jatkuvasti viikoittain, jotta harrastustunnit olisivat kiinnostavia myös jatkossa. Molemmissa harrastusryhmissä on käynyt säännöllisesti nuoria, mutta molempiin ryhmiin olisi hyvin mahtunut vielä lisää osallistujia.

Sirkustunneilla kävi kahdeksan viikon aikana noin 50 nuorta osallistujaa ja graffitipajoissa puolestaan on kevään aikana kohdattu noin 115 nuorta.

Yeesin vapaaehtoiset harrastuskaverit toivat arvokkaan panoksensa harrastustoimintaan. He antoivat ideoita harrastustoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja olivat mukana harrastustunneilla. Harrastuskaverien ensisijainen tehtävä oli edistää ryhmän positiivista ilmapiiriä ja siinä he onnistuivat erinomaisesti! Kiitos siis jokaiselle Yeesin vapaaehtoiselle tärkeästä ajastanne.

Harrastustoiminta jatkuu

Kevään aikana opittiin muun muassa se, että toiminnan vakiinnuttaminen kestää aikansa ja kohderyhmän löytäminen vaatii määrätietoista etsimistä ja harrastustuntien mainostamista. Esimerkiksi lähialueiden Facebook-ryhmät todettiin tehokkaiksi markkinointiväyliksi.

Yhteenvetona voisi todeta, että takana on mahtava harrastuskevät ja saimme kohdata monia nuoria. Harrastustunneilla oli parasta se, että oli aikaa jutella toisten nuorten kanssa ja kokeilla yhdessä uusia asioita. Lisäksi molempien harrastuslajien ohjaajat olivat huikeita ammattilaisia – kiitos heille tuntien toteuttamisesta!

Konkreettinen tulos keväästä on myös se, että graffitipajoja päätettiin jatkaa syyskuuhun asti. Pajat ovat joka torstai klo 15–19 Toimintakeskus Hapessa, Helsingin Suvilahdessa. Vielä ehtii mukaan kokeilemaan ja moikkaamaan! Kannattaa seurata Yeesin Menovinkkejä, sieltä löytyy ajantasainen aikataulutieto!