Kynä ja paperi annetaan kädestä käteen.

Osaamiskeskus Vahvistamo

Triplasti vahvistusta nuorten hyvinvointiin!

Vuonna 2018 toimintansa aloittanut nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo lisää nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamista mielenterveyden edistämisessä ja ehkäisevässä päihde- ja pelihaittatyössä. Nuorisoalan työntekijöillä on tärkeä rooli nuorten innostamisessa oman ja toistensa hyvinvoinnin vahvistamiseen, ja siihen Vahvistamo tulee tarjoamaan tukea ja työvälineitä!

Omien vahvuuksien tunnistaminen, elämänhallinnan kokemus, arjen taidot, kokemus omasta merkityksellisyydestä ja vaikutusmahdollisuuksista sekä taidot solmia ja ylläpitää ihmissuhteita auttavat kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä tukevat hyvinvointia ja nuoren toimijuutta.

Panostamalla nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ehkäistään sekä mielenterveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja. Mielenterveyden edistämisessä ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisyssä toimivat käytännöt ja menetelmät ovat perustaltaan samankaltaisia. Vahvistamo pyrkiikin toiminnallaan myös herättämään keskustelua näiden alueiden yhtäläisyyksistä.

Mielenterveyden edistämisen ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi tehtävä työ on ennakoivaa, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Vahvistamo luo ja tukee alueellisia verkostoja, joissa nuorisotyön ammattilaisten asiantuntijuutta jaetaan ja vahvistetaan. Verkostojen kautta Vahvistamo pyrkii havainnoimaan alueiden erityistarpeita, tuomaan tahoja lähemmäs toisiaan sekä räätälöimään koulutuksia kunkin alueen tarpeisiin. Lisäksi Vahvistamo kannustaa ottamaan nuoret mukaan jo toiminnan suunnitteluun.

Vahvistamo tarjoaa koulutusta ja yhteistyöverkostoja nuorten kanssa työskenteleville, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Osaamiskeskus tekee yhteistyötä järjestöjen, kuntien, oppilaitosten sekä muiden osaamiskeskusten kanssa.

Ota yhteyttä Vahvistamon porukkaan:

Emilia Nikkinen, nuorten osallisuus, p. 0503040774, emilia@yeesi.fi

Elina Marjamäki, mielenterveyden edistäminen, verkostoyhteistyö, nuoren kohtaaminen kriisissä, p. 0406787295, elina.marjamaki@mielenterveysseura.fi

Katri Peräaho, mielenterveyden edistäminen, koulutukset, p. 0404801432, katri.peraaho@mielenterveysseura.fi

Bashe Ali, mielenterveyden edistäminen, kulttuuri- ja maahanmuuttajasensitiivisyys, p. 0406736769, bashe.ali@mielenterveysseura.fi

Marja Snellman-Aittola, mielenterveyden edistäminen, oppilaitosyhteistyö, marja.snellman-aittola@mielenterveysseura.fi (elokuusta alkaen)

Saija Himanka, Pohjois-Suomi, verkostot ja nikotiini, p. 0504665268, saija.himanka@ehyt.fi

Nuppu Soanjärvi, Itä-Suomi, verkostot ja pelihaittatyö, p. 0505498714, nuppu.soanjarvi@ehyt.fi

Mika Piipponen, Etelä-Suomi, verkostot ja kannabis, p. 0504001463, mika.piipponen@ehyt.fi

Marika Vartiainen, Länsi-Suomi, verkostot ja alkoholi, p. 0504659894, marika.vartiainen@ehyt.fi

Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2019. Osaamiskeskukset edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.