Somegame -korttipakka sekä kotelo levitettynä virheäraidallisen räsymaton päälle

SomeGame syntyi opinnäytetyönä

Emmi ja Julia 4.9.2018

Me ollaan Emmi ja Julia, kolmannen vuoden terkkariopiskelijoita Laurea Ammattikorkeakoulusta. Syksyllä 2017 aloimme tekemään meidän opinnäytetyötä yhteistyössä Yeesin kanssa. Halusimme tehdä nuorille suunnatun opparin, joka käsittelee itsetuntoa ja mielenterveyttä.

Sosiaalinen media on meitä kiinnostava aihe, josta emme löytäneet kovin paljon tutkimuskirjallisuutta. Halusimmekin perehtyä sosiaalisen median ilmiöihin opinnäytetyössämme. Lisäksi koimme tärkeäksi suunnata opinnäytetyön nuorille, sillä nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on vaikutukseltaan kauaskantoista. Itsetunto valikoitui teemaksi perehdyttyämme yleiseen sosiaaliseen mediaan liittyvään keskusteluun, jossa on pohdittu sosiaalisen median vaikutuksia etenkin nuorten itsetunnolle. Halusimme perehtyä aiheeseen, ja tutustua siihen useista eri näkökulmista. Näistä teemoista muodostui mielestämme innostava ja kiinnostava kokonaisuus, jota lähdimme työstämään.

Yeesin kanssa neuvotteltuamme päädyimme mielenkiintoiseen projektiin, jonka myötä loimme nuorille suunnatun itsetuntoa ja sosiaalista mediaa käsittelevän pelin Yeesin käyttöön.

Saimme mahdollisuuden testata peliä Helsinkiläisessä yläkoulussa. Pelin testaaminen oli kokemuksena innostava ja opettavainen. Nuoret olivat avoimia ja rohkeita kokeilemaan uutta. Nuorten kanssa työskentely oli äärimmäisen tärkeää pelin kehittelyn ja sen onnistumisen kannalta. Saimme nuorilta paljon hyödyllisiä ideoita ja palautetta, joiden avulla kehitimme pelin viimeisen version.

Peli on pohdintaa herättävä syvällisiä aiheita käsittelevä peli, jossa pelaajat pääsevät ryhmässä haastamaan omat aivonystyränsä miettiessään mm. millainen somessa julkaistu kuva kuvastaa parhaiten omaa persoonallisuutta, tai mitä virtuaalivuorovaikutus tarkoittaa.

Kannustamme kaikkia kokeilemaan peliä mukavassa ryhmässä avoimin mielin. Pelin tarkoituksena on avata uusia näkökulmia sosiaaliseen mediaan ja itsetuntoon liittyen. Oman ja toisten itsetunnon tukeminen on tärkeää ja tuo voimavaroja elämään.

Yhteistyö Yeesin kanssa on ollut antoisaa ja inspiroivaa. Olemme oppineet paljon itsestämme, yhdessä toimimisesta ja yhteistyön tärkeydestä. Omat organisaatio-, ohjaus- sekä projektinhallintataitomme ovat kehittyneet myös tämän opinnäytetyön myötä.

Yeesiläiset ovat huikeita ja tsemppaavia yhteistyökumppaneita, ja olemme  kiitollisia heiltä saamastamme tuesta ja kannustuksesta.

SomeGamen tulostettavana pdf -tiedostona löydät täältä.

Opinnäytetyömme, Sosiaalinen media & Itsetunto - peli mielenterveyden edistämiseksi, on luettavissa täällä.

Terveisin Emmi & Julia