Yeesin lanseeraus tapahtumassa ihmiset pääsivät tuunaamaan sohvaa.

Yeesin ensiaskeleet

Miksi nimi Yeesi?

Nimeen ”Yeesi” päädyttiin, kun perustamiskokouksessa puhuttiin tittelistä ”jeesaaja”. Koska yhdistys halusi saada myös vieraskielisiä nuoria mukaan toimintaan, päätettiin J:stä tehdä Y.

Yeesin matka:

Syksy 2010: Yeesin perustajajäsenet Emmi ja Pilvi tapasivat toisensa Suomen Mielenterveysseuralla. He huomasivat haasteen, että Mielenterveysseurojen tarjoama toiminta ei tavoittanut nuoria.

Kevät 2011: Emmin ja Pilvin työt Suomen Mielenterveysseurassa loppuivat. Emmi ja Pilvi perustivat ensimmäisen nuorten mielenterveysseuran. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 31.3.2011.

Syksy 2011: Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry lanseerattiin virallisesti Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2011. 

Kevät 2012: Yeesissä alettiin nuorten kesken ideoida Raha-automaattiyhdistykseltä haettavaa innovatiivista kehittämisprojektia. Paras joululahja saatiinkin joulukuussa 2012, kun Raha-automaattiyhdistys julkisti avustusehdotuksensa, jossa ehdotettiin Yeesille kyseistä kehittämisprojektia.