Kuvassa on eläinhahmoja kaulakkain.

Mistä apua?

Usein mielenterveysongelmat alkavat nuoruusiässä. Tutkimusten mukaan noin 20-25% kaikista nuorista sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön ja yleisimpiä sairauksia ovat masennus ja ahdistuneisuus.

Jokainen meistä kohtaa myös kriisejä, surua ja menetyksiä elämänsä aikana. Avun hakeminen on silloin tärkeää, jotta tapahtumista voi selviytyä. Apua ja tukea voi löytyä esimerkiksi omasta lähipiiristä; ystävälle jutteleminen tai vanhempien tuki voi olla korvaamaton apu. Joskus on kuitenkin todettava, että omat tai läheisten voimavarat eivät riitä käsittelemään omaa pahaa oloa ja apua on haettava ulkopuoliselta taholta. Näitä tahoja voivat olla esimerkiksi oppilas- tai opiskelijaterveydenhuolto, terveyskeskuksen palvelut tai erilaiset kriisipuhelimet ja chatit.

Jos sinusta tuntuu, että tarvitset apua ja tukea mielenterveyteen liittyvissä asioissa, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi alle listattuihin tahoihin. Apua on tarjolla niin kasvokkain, puhelimitse, keskustelupalsoilla, kuin chateissäkin. Mikään ongelma ei ole niin pieni, etteikö apua voisi hakea.

Akuuteissa kriisitilanteissa kannattaa kuitenkin aina olla yhteydessä oman alueen kriisi-, psykiatrian- tai terveyskeskuspäivystykseen.

 

Auttavat puhelimet ja chatit:

Syömishäiriöliitto Tukea puhelimitse ja chatissä syömishäiriöihin liittyvissä ongelmissa.

MLL Tukipuhelin, chatti, keskustelupalsta ja kirjepalvelu nuorille.

Kriisipuhelin Kriisissä olevalle keskusteluapua.

sekasin247 Tukea nuorille mielenterveyden pulmiin matalalla kynnyksellä, juttelemaan voi mennä anonyymisti.

Poikienpuhelin Auttava puhelin- ja chatpalvelu alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille.

Nuortenkriisipiste Apua ja tukea kriisitilanteisiin kasvokkain, puhelimitse ja chatissa.

Nuortenexit  Tietoa ja tukea 13-29 –vuotiaille seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin tilanteisiin. Chat auki tiistaisin ja torstaisin.

Kriisikeskusverkosto Apua kriisistä selviytymisen tueksi.

Tukinet Netissä toimiva kriisikeskus

Netari  voit jutella luotettavan aikuisen kanssa sinulle tärkeistä asioista

Verkkosivuja:

Nuortenlinkki  Nuorten oma verkkosivusto, jossa teemana mm. Masennus, kiusaaminen, pelaaminen ja päihteet.

Nuortenelämä Tuki- ja kriisipalveluja nuorille.

Mielenterveystalo Tietoa mielenterveydestä ja oma-apuohjelma kriisistä selviytymisen tueksi. 

Fressis  Vastauksia kysymyksiin mm. tupakkatuotteista ruuasta, liikunnasta, unesta, arkirytmistä, seurustelusta ja seksuaaliterveydestä.

Varjomaailma Neuvontaa jos perheessä on päihteidenkäyttöä.

Nyyti Mielen hyvinvointia opiskelijoille (myös chattejä ja ryhmiä)

Väestöliitto Tukea alle 20 –vuotiaille seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa

Apua kasvokkain:

Itsemurhien ehkäisykeskus Apua ja tukea itsemurhaa pohtivalle/yrittäneelle/itsemurhaan läheisensä menettäneelle.

Nuortenturvatalo Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja heidän perheitään arjen pulmissa ja kriiseissä. Mahdollisuus myös tilapäiseen majoitukseen.

Oppilas- tai opiskeluhuolto: Oppilashuollon yhteystiedot saat selville oman koulusi nettisivuilta tai koulun henkilökunnalta. Oppilashuollon palveluja ovat mm. Koulukuraattori, koulupsykologi ja terveydenhoitaja.

Suomen mielenterveysseuran nuorten vertaistukiryhmät Erilaisia vertaistukiryhmiä 18-29 –vuotiaille nuorille.

 Tukihenkilötoiminta:

Koulutettuja tukihenkilöitä tueksi elämään tarjoavat muun muassa:

Helsinkimission tukihenkilötoiminta

Suomen mielenterveysseuran tukihenkilötoiminta

Punaisen ristin ystävätoiminta