Kolme eläinasuun pukeutunutta nuorta ovat kädet toistensa hartioilla.

Yeesin arvot

Nuorilta nuorille. Toimintaamme suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yeesiläisten kanssa. Yhdessä tekemällä nuori vahvistaa voimavarojaan ja mielenterveystaitojaan sekä saa uusia ystäviä.

”Nuorilta nuorille tekeminen, jotenki on vaa ihminen et haluaa antaa nuorille sen panostuksensa ja kokee hyödyllisemmäksi varsinkin näissä mielenterveys jutuissa kohdistaa se nuoriin ja kun se tulee vielä nuorelta.”  Essi, 19 v, Oulu.

Matala kynnys ja joustavuus. Tarjoamme toimintamahdollisuuksia muiden kanssa yhdessä tekemiseen. Toimintaan voi tulla mukaan milloin vain, kertaluontoisesti tai aktiivisesti, vartilla tai monella päivällä. Moninaisuus on vahvuutemme. Jokainen voi tuoda Yeesiin oman erilaisuutensa ja vahvuutensa omien voimavarojen mukaan.

”Se, että saa tehä tavallaan oman mielen mukaan ja kertoa ideoita, eikä ole kumminkaan sitoutunu että pitäs joka viikko kaks kertaa tehdä jotaki vaan voi tehä sittenkö ite ehtii ja ihan pieniäki juttuja. Helppo yhdistää kouluun ko ei tarvi kumminkaa ressata että ei ehdi tehä.”  Anni, 19 v, Kemi.

Positiivisuus. Ohjaamme omalla esimerkillämme kiinnittämään huomiota myönteiseen asenteeseen ja mielihyvää tuoviin asioihin. Meillä tehdään ja jaetaan yhdessä hyvää mieltä ja koetaan elämyksiä. Olemme syrjinnästä vapaa alue.

”Mikään ei oo niin tärkeetä kun se oma asenne ja suhtautuminen ympäristöönsä. Niin et musta on huisia että Yeesi keskittyy niinki tärkeeseen asiaan”  Mari, 25 v, Espoo.

Ajankohtaisuus ja kehitysmyönteisyys. Reagoimme nopeasti nuorten elämässä ja toimintaympäristöissä tapahtuviin muutoksiin. Ymmärrämme, että toiminta verkossa monimuotoistuu ja lisääntyy. Toimintaamme muutetaan tarpeen mukaisesti ja –mukaiseksi nuoria osallistamalla. Innovoimme yhdessä ja uskallamme rohkeasti kokeilla uusia toimintatapoja.

”I landed at Yeesi because I wanted to do volunteer work related to mental health in English. What I like the most are the bottom-up approach, the opportunity to get creative, and the extremely nice people I’ve met here.” Gabriella, 32 v, Hungary.