Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

Lue lisää meistä.

Vuosikokoukseen osallistui nuoria

Vuosikokouksen fiilikset - Yeesin hallitukseen uusia kasvoja

Heikki 12.4.2017

Huhtikuun alussa järjestettiin Yeesin historian kuudes vuosikokous, jossa päätettiin muun muassa tilinpäätöksestä, budjetista ja toimintasuunnitelmasta. Huomion kokouksessa vei kuitenkin hallituksen valinta. Yeesin hallituksesta jäi pois neljä varsinaista jäsentä sekä puheenjohtaja.

Super iso kiitos Sennille, Nooralle, Tonille, Jii-Peelle ja Iidalle! Annoitte Yeesille uskomattoman paljon aikaa ja ison panoksen nuorten mielenterveyden edistämiseen.

Vuosina 2016 ja 2017 Yeesin hallitushaku on järjestetty avoimena hakuna, jossa kuka tahansa on voinut hakea hallitukseen. Kiinnostuksen määrä Yeesin hallitusta kohtaan on yllättänyt molempina kertoina. Tällä kertaa hallitukseen haki 11 loistavaa tyyppiä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pinja Perttunen, joka toimi edellisen vuoden hallituksessa. Yeesi saa Pinjasta nuoren, innokkaan ja osaavan puheenjohtajan.

Tiukan äänestyksen jälkeen hallitukseen valittiin jäseniksi Joonas Pesonen, Tommi Marjanen, Emmi Benson, Anna-Elina Rahikainen ja Riikka Jääskeläinen. Uskomattoman paljon onnea valituille!

Kahtena vuonna peräkkäin Yeesin hallitukseen on hakeutunut reilusti enemmän henkilöitä kuin paikkoja on ollut avoinna. Vaikka tunku hallitukseen on ollut positiivinen asia, niin monen ikäväksi kaikki eivät ole mahtuneet hallitukseen.

Hakijat ovat olleet timanttisia tyyppejä ja heillä on ollut vahvuuksia, joita Yeesi tarvitsee kehittyäkseen. Jokaisesta Yeesin toiminnasta kiinnostuneelle on löydettävissä oman kokoinen paikka.

Onko avoin haku siis uhka vai mahdollisuus?

Harvoin tulee nähtyä yhdistysten tai yritysten hakevan hallituksiin jäseniä avoimella haulla. Meidän kokemuksen mukaan avoin haku on kyllä ehdoton mahdollisuus. Ihmiset erilaisilla profiileilla ja taustoilla ovat rohkaistuneet tulemaan mukaan ja tuomaan uusia ideoita toiminnan kehittämiseen.

Avoin haku on myös tarjonnut nuorille ja päteville tyypeille mahdollisuuden saada kokemusta sosiaali- ja terveysjärjestön johtamisesta ja hallinnosta. Yhdistyksen jäsenet ovat myös päässeet aidosti päättämään hallituksen kokoonpanosta, kun kaikki halukkaat ovat voineet asettua ehdolle.

Kynnys ehdolle asettumisesta on tahdottu pitää mahdollisimman matalana, jotta nuoret saataisiin päättämään Yeesin suunnasta. Olemme pyrkineet tekemään myös työtä sen eteen, että vaikka ovi hallitukseen ei aukenisi, niin Yeesistä löytyisi omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksiin sopiva tehtävä.

Uskomattoman iso kiitos kaikille rohkeille tyypeille, jotka laitoitte itsenne likoon Yeesin vuosikokouksessa! Tehdään yhdessä Yeesistä vaikuttava nuorten mielenterveyden edistäjä!

Supervoimia kevääseen!

Terkuin Yeesin väki