Yeesin menovinkit

Kampanjat

Yeesi järjestää itsenäisesti ja erilaisten toimijoiden kanssa kampanjoita, joilla nostetaan esille mielenterveyteen vaikuttavia aiheita. Kampanjoita järjestetään muutamia kertoja vuodessa. Lisäksi Yeesi osallistuu aktiivisesti myös muiden tahojen järjestämiin kampanjoihin.

Kampanjoiden tavoitteet

Yeesin kampanjoiden tavoitteet ovat herättää keskustelua nuorille tärkeistä aiheista, sekä edistää hyvinvointia ja mielenterveyttä. Kampanjat voivat olla tehokkaita keinoja nostaa ajankohtaisia teemoja esille, koska niiden avulla pyritään saavuttamaan laaja joukko ihmisiä.

Muutoksen näkökulmasta on tärkeää, että kampanjan avulla saadaan yhteiskunnallista keskustelua aikaiseksi. Kampanjoiden avulla voidaan esimerkiksi tuoda esille uusia näkökulmia aiheesta, vähentää erilaisia stigmoja, tai edistää positiivista ilmapiiriä.

Jos sinulla tai tahollanne on ideoita kampanjayhteistyöstä, kontaktoi Yeesin toiminnanjohtajaan heikki@yeesi.fi