Kuvassa on eläinhahmoja kaulakkain.

Opiskeluissa mukana pysyminen suojaa nuoren mielenterveyttä

Julkaistu Turun Sanomissa 19.8.2017

Lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat ovat aloittaneet jälleen uuden lukuvuoden. Opintojen aloittaminen tarkoittaa uusien opiskeluvälineiden hankintaa. Toisen asteen opiskelu ei ole kuitenkaan halpaa, koska opinnoissa eteneminen vaatii joka vuosi uusia kirjoja ja tarvikkeita. Opiskelumateriaalit voivat maksaa lukiossa 2600 euroa ja ammatillisessa tutkinnossa jopa enemmän.

Helsingin Sanomat julkaisi uutisen (14.8.2017), jossa Elviira Suokas joutui miettimään lukio-opintojen kustannuksia, kun hänen äitinsä sairastui syöpään. Vähävaraisessa perheessä opiskeluvälineiden hankinta voi aiheuttaa nuorelle paineita perheen toimeentulosta, koska ylimääräistä rahaa ei ole käytettävissä. Pahimmassa tapauksessa opiskelun kustannukset voivat johtaa opintojen keskeyttämiseen. Nuorisobarometrin mukaan jopa joka neljäs toisen asteen opintonsa keskeyttänyt kertoo syyksi opiskelun kalleuden.

Perheen taloudelliset vaikeudet ovat nuoren mielenterveydelle yksi riskitekijä, joka heikentää turvallisuuden tunnetta ja vaikeuttaa elämää. Mielenterveyden riskitekijät voivat heikentää terveyttä ja lisätä alttiutta sairastua.

Nuoren mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat vuorostaan opiskeluissa mukana pysyminen ja opintomenestys. Lisäksi opinnot antavat nuorelle sosiaalisia kontakteja ja yhteisön, johon kuulua. Suojaavat tekijät vahvistavat nuoren toimintakykyä ja tunnetta oman elämän hallinnasta. Lisäämällä suojaavia tekijöitä nuoren arkeen voidaan vähentää riskitekijöiden vaikutusta ja tukea nuoren selviytymistä kriisitilanteista.

On siis tärkeää, että vähävaraisuus ei tule esteeksi toisen asteen opintojen loppuun saattamiseen. Siksi Yeesi on mukana yhdessä toisen asteen opiskelijajärjestöjen kanssa Pelastakaa Lasten kampanjassa, jolla kansalaisaloitteen kautta edistämään sitä, että Suomeen saataisiin aidosti maksuton toinen aste.. Pidetään siis huoli, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus tavoitella unelmia ja kouluttautua.

Heikki Luoto

Toiminnanjohtaja

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry