Kirjaa unelmat ylös

Yeesi aloittaa yhteistyön Dreams-ohjelman kanssa

Sara 7.2.2018

Yeesi aloittaa kevään pituisen yhteistyön lasten ja nuorten säätiön Dreams-ohjelman kanssa. Yhteistyö toteutetaan Punainen Sulka-keräystuottojen voimin. Dreams yhteistyön koordinaattoriksi 50%työajalla on palkattu Sara, joka saa kevään ajaksi täysi päiväisen työsuhteen Dreams-yhteistyöstä ja Yeesin harrastustoiminnasta

Mikä on Dreams-ohjelma?

Dreams-ohjelman tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa tulevaan ja kannustaa nuoria ottamaan konkreettisia askeleita kohti unelmiaan. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa ja Dreamsterit tekevät kouluvierailuita kohdatakseen nuoria. Dreamsterit ovat suomalaisia muusikoita ja näyttelijöitä, jotka omien tarinoiden kautta vievät Dreams-sanomaa nuorille kouluihin.

Yeesin rooli yhteistyössä on suunnitella materiaalisisältö kouluille Dreamstereiden vierailujen tueksi, jonka avulla koulu voi rakentaa oman unelmapäiväkokonaisuuden yhdessä nuorten kanssa. Sisällön tavoitteet ovat vahvistaa nuoren mielenterveyttä unelmoinnin avulla ja kannustaa koulua edistämään yhteisöllisyyden tunnetta.

Yeesin tuottama sisältö tarjoaa konkreettisia menetelmiä omien unelmien tavoitteluun ja toiminnallisia harjoitteita omien vahvuuksien tunnistamiseen. Materiaali tulee myös Yeesin omille verkkosivuille kevään aikana, josta kuka tahansa voi hyödyntää sitä.

Unelmointi on mielenterveydelle tärkeää

Unelmointi on tärkeä voimavara ja unelmoinnilla on keskeinen rooli siinä, miten näemme oman tulevaisuutemme ja millaisia tavoitteita asetamme elämälle. Unelmointi on myös mielenterveyttä vahvistava tekijä, sillä unelmointi auttaa löytämään inspiraatiota ja energiaa arkeen.

Unelmointi myös vahvistaa tunnetta siitä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäämme. Unelmat voivat muuttua elämäntilanteen ja iän myötä, eikä niitä tarvitse aina edes saavuttaa. Kyky unelmoida voi olla palkitsevampaa, kuin unelmien saavuttaminen. Unelmointi on siis yksi tärkeä mielenterveyttä edistävä tekijä, jonka vuoksi Yeesi on todella iloinen tästä yhteistyöprojektista!