Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

Lue lisää meistä.

15-vuotias on liian nuori luopumaan tulevaisuudestaan.

Kansalaisaloite maksuttomasta 2. asteen koulutuksesta avautuu – tavoitteena 50 000 nimeä

TIEDOTE 18.9.2017

Rahanpuute on merkittävä kouluttautumisen este nuorille Suomessa. Pelastakaa Lapset yhdessä lapsi-, vanhempi-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa vaatii, että lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuus poistetaan kaikin tarvittavin lakiuudistuksin ja toimenpitein. Maanantaina avattiin kansalaisaloite, joka vaatii viranomaisilta selvitystä ja toimenpiteitä siirtymiseksi aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Kansalaisaloite avattiin maanantaina 18.9. ja järjestöjen tavoitteena on saada kokoon vähintään 50 000 allekirjoitusta, jotta aloite etenee eduskunnan käsittelyyn.

Opetus peruskoulussa ja toisella asteella on maksutonta, mutta lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät oppikirjat, välineet ja tarvikkeet sekä vastata tutkintomaksuista. Opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella.

Peruskoulun jälkeinen koulutus ei ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla, vaikka Suomen lainsäädäntö sitä edellyttää. Pelkkä maksuton peruskoulutus ei enää takaa työllistymistä. Nykyiset työmarkkinat edellyttävät vähintään toisen asteen tutkintoa.

Lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat kalliit: esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, alasta ja oppilaitoksesta riippuen, nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Tämä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa paineita vähävaraisten perheiden toimeentulolle.

Aidosti maksuton koulutuspolku aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle mahdollistaa Suomen osaamispotentiaalin hyödyntämisen täysimääräisesti sekä lisää tasa-arvoa perheiden välillä.

Aloitteen vireillepanijoina ovat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsforbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura -Yeesi ry, Suomen Vanhempainliitto ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa 18.9. 2017– 18.3.2018 välisenä aikana osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607

Lisätietoja:

Hanna Markkula-Kivisilta, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 462 1148, hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Pietu Heiskanen, puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto, puh. 050 439 4498, pietu.heiskanen@lukio.fi

Jasmina Khabbal, puheenjohtaja, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, puh. 044 7530 581, jasmina.khabbal@sakkiry.fi

Eini Järvi, puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, puh. 044 977 6356, eini.jarvi@osku.info

Bicca Olin, ordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, puh. 040 352 5232, bicca.olin@skolungdom.fi

Heikki Luoto, toiminnanjohtaja, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry, 050 573 5380
heikki@yeesi.fi

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto, 040 553 0981, ulla.siimes@vanhempainliitto.fi

Eero Rämö, puheenjohtaja, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, puh. 040 539 2737, eero.ramo@alli.fi

Lisää tietoa järjestöjen Maksuton toinen aste -yhteiskampanjasta:

www.pelastakaalapset.fi/maksuton2aste