Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

Lue lisää meistä.

Nuoria Yeesi-pisteellä

Yeesimäistä toimintaa toiselle asteelle

Vilma 14.3.2017

Oletteko pohtineet oppilaitoksessanne keinoja viihtyvyyden, hyvinvoinnin sekä opiskelijalähtöisen toiminnan lisäämiseen? Jos opiskelet tai työskentelet ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa, lue ja lähde mukaan!

Yeesi tarjoaa toisen asteen oppilaitoksille konkreettisia keinoja nuorten positiivisen mielenterveyden edistämiseen. Etsimme vuonna 2017 yhteensä kuutta yhteistyöoppilaitosta toiselta asteelta.

Mitä?

Tarjoamme toisen asteen oppilaitoksille mahdollisuutta yhteisöllisen hyvinvointipisteen, Yeesi-pisteen rakentamiseen ja siten positiivisen mielenterveyden edistämiseen Yeesin tuella.

Miten?

Yeesi-piste on nuorten olohuone paikassa, jossa nuoret jo valmiiksi ovat. Nuoret tuottavat toiminnallisen sisällön itse omista kiinnostuksen kohteista käsin. Yeesi-piste toimii keinona tuoda mielenterveys osaksi nuorten arkea tilaan, jossa he jo valmiiksi viettävät aikaa. Nuorten kiinnostuksen mukaan Yeesi-pisteellä toteutetaan mielenterveystaitoja vahvistavia toiminnallisia harjoituksia. Yeesi-pisteelle voidaan pyytää myös ulkopuolisia toimijoita tuottamaan kiinnostavaa ohjelmaa.

Miksi eli mitä tästä saa? 

Yeesi-pisteen tavoitteena on parantaa oppilaitoksen ilmapiiriä, lisätä nuorten hyvinvointia ja tuoda taitoja hyvinvoinnin lisäämiseen konkreettisilla toimenpiteillä. Nuorten arkeen tuodaan keinoja, joilla mielenterveydestä voi huolehtia. Yeesi-piste tarjoaa olohuoneen ja hyvinvointipisteen oppilaitoksen arkeen.

Yeesi tukee oppilaitoksia Yeesi-pisteen hankinnoissa 1000 eurolla opiskelijoiden toiveiden mukaan. Yeesi-pisteen suunnittelussa ja toteutuksessa auttaa Yeesin työntekijä.

Mitä oppilaitokselta vaaditaan?

Yeesi-pisteen toteutukseen tarvitaan noin 10 sitoutunutta opiskelijaa oppilaitoksesta, yksi vastaava työntekijä sekä Yeesi-pisteen perustamiseen soveltuva tila.

Mitä seuraavaksi?

Jos kiinnostuit Yeesi-pisteen perustamisesta oppilaitokseesi, otathan yhteyttä Yeesin Vilmaan (vilma@yeesi.fi tai 050 5605227) 15.4. mennessä, ja lähdetään suunnittelemaan yhteistyötä.

Edistetään yhdessä opiskelijoiden hyvinvointia sekä positiivista mielenterveyttä!