sdr

Kutsu: Tervetuloa Yeesin vuosikokoukseen ja jäsenten elokuvailtaan 16.4.2019 klo 17!

Heikki 11.3.2019

Hei mahtava Yeesiläinen!

Tervetuloa Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen tiistaina 16.4.2019 kello 17:00. Kokous järjestetään Sylva ry:n tiloissa Helsingin Kampissa. Osoite on Jaakonkatu 3, 00100 Helsinki.

Kokouksen jälkeen tarjoamme Yeesin jäsenille elokuvaillan Finnkino Tennispalatsissa.
 
Tulethan siis mukaan! Käy ilmoittautumassa kokoukseen täältä. Samalla lomakkeella voit ilmoittaa kiinnostuksestasi Yeesin hallitusta kohtaan.
 
Kokouksen materiaalit löydät täältä
 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

Päätösesitys: Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo XX.XX. 


2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi XX ja pöytäkirjan tarkastajiksi NN ja YY. Todetaan, että pöytäkirjan tarkastaja toimivat myös ääntenlaskijoina.
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty yhdistyksen jäsenille XX.X. Kokouksessa on läsnä XX henkilöä.
 
4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittely
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittelyt.
 
6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättäminen

Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 
7. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen
Päätösesitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistetaan 6 euroa opiskelijajäsenille, 15 euroa jäsenille, 30 euroa kannattajajäsenille, 100 euroa yhteisöjäsenille ja 300 euroa yritysjäsenille.
 
8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenien valinta erovuoroisten tilalle
Päätösesitys: Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi XX. Todetaan, että hallituksessa jatkavat seuraavat henkilöt:
 
Erovuorossa ovat seuraavat henkilöt:
 
Hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:
 
 
9. Tilintarkastajan/­tarkastajien tai toiminnantarkastajan/­tarkastajien valinta
Päätösesitys: Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy.
 
10. Sääntömuutoksen hyväksyminen
Päätösesitys: Päätetään hyväksyä sääntömuutokset liitteen mukaan.
11. Strategian hyväksyminen
Päätösesitys: Hyväksytään yhdistykselle uusi strategia vuosille 2019-2024
 
12. Muut esille tulevat asiat
 
13. Kokouksen päättäminen

Päätösesitys: Päätettiin kokous klo XX.XX.